Loading...
Om oss 2018-08-06T11:39:39+00:00

Ski-Test (Eiker-måler)

Elektroniskt/digitalt mätinstrument baserat på belastning av en åkares hela och halva vikt.

  • Snabb arbetsgång
  • Hög driftsäkerhet
  • Mäter spannhöjd och spannlängd på hel och halv vikt
  • Mäter slutspanns-hårdhet på fästzon
  • Marktryck kan mätas i kg och längd ( Tillbehör )
  • Passar butiker som säljer tränings- och tävlingsskidor
  • Kräver kunskap om skidor och spann samt utbildning
  • Kvalitetssäkring gentemot kund
  • Passar också utmärkt för att mäta gamla skidor
  • Används av svenska skidleverantörer
Tore Grøsland
Tore GrøslandUtvecklar och säljer för Norge
Ljøterudveien 68, 3618 Skollenborg
Tlf. +47 915 82 010
tore@ski-test.no

Vänligen kontakta oss för mer info!